aromat spożywczy białka grochu
Aromaty Spożywcze dla Białka Grochu
26 października, 2018
Naturalny aromat cynamonu
Naturalny Aromat Cynamonu – Idealny na Sezon Świąteczny Branży Cukierniczej i Piekarskiej
6 listopada, 2018

Bezpieczeństwo Aromatów Spożywczych

International Organization of Flavor Industry (IOFI) ma wizję być światowym liderem w branży aromatów. Związaną z tym odpowiedzialnością, a wręcz misją jest wspieranie globalnego handlu aromatami bezpiecznymi, wyprodukowanymi w odpowiedzialny sposób, z szacunkiem dla środowiska naturalnego i wzbogacającymi życia klientów.

Aktywnie zajmuje się badaniem bezpieczeństwa dla zdrowia aromatów spożywczych i wpływem produkcji aromatów na środowisko naturalne. Eksperci najwyższej klasy z branży aromatów wspomagają ją na zasadach wolontariatu. Aromaty badane są wyłącznie przy użyciu najnowocześniejszych metod. Organizacja bazuje na pracy około 150 wolontariuszy z całego świata.

Jedenastego października tego roku zakończyła się dwu letnia kadencja prezesa organizacji przemysłu aromatów. Howard Smith Junior z Virginia Dare (producent aromatów spożywczych, którego dystrybutorem jest GBD Aromaty) obecny w zarządzie od 12 lat bardzo aktywnie służy konsumentom aromatów. Osiągnięte w dziedzinie aromatów cele podczas tej kadencji to m.in. pomoc w prawodawstwie związanym z aromatami dla krajów rozwijających się i rozwój badań nad bezpieczeństwem aromatów. Harmonia prawa związanego z aromatami na świecie sprzyja rozwojowi handlu i bezpieczeństwa.

Ta polityka będzie kontynuowana przez kolejnego prezesa Jean Mane’a. Ma on kłaść nacisk na utrzymanie uniwersalnego prawa dla produktów aromatycznych. „To co obecnie widzimy na świecie, to że dziesięć lat starannych negocjacji w stronę bezpieczeństwa aromatów poddaje się rosnącemu napływowi narodowego protekcjonalizmu.” Powiedział prezes IOFI, której jednym z nadrzędnych celów jest czuwanie nad zdrowiem konsumentów aromatów spożywczych. „Moim głównym priorytetem będzie utrzymanie, a dalej rozszerzenie światowego podejścia i ocenie bezpieczeństwa aromatów spożywczych." W środku kadencji nowego prezesa w 2019 roku Międzynarodowa Organizacja Przemysłu Aromatów skończy 50 lat.